بعد از چند ماه و اندی تماشای مجدد سریال شهرزادو شروع کردم البته این دفعه در جوار خانواده...

امشب و مصادف با دیدن دوقسمت اخر سریال بابا معتقده بدترین و منفورترین شخصیت سریال شهرزاده و باید مثل مار گذاشتش کف زمین و با بیل زد تو سرش تا بمیره:/ (درجه خشونت=100)

همچنین معتقدن همواره حق با قباد بوده و هست-_-

منبع : یک جرعه زندگی...
برچسب ها : سریال